Актуален списък на птиците

От 2009 г. насам Българският национален комитет по редките видове птици (BUNARCO) публикува актуален "Списък на птиците, установени в България"

Предлаганият списък съдържа научните, българските и английските имена на птиците, установени в България. Направен е критичен преглед на всички видове, наблюдавани на територията на страната от 1880 г. до датата на публикуване на списъка. Представена е информация за съвременния статус на всеки вид.

Националният списък включва видовете, установени със сигурност в България, вкл. категория А, категория В и категория С.  Видовете от категориите D и Е не се включват в националния списък на птиците.

Всички публикации можете да изтеглите от тук

 

За контакти

e-mail: info@bunarco.org

Chairman: Lyubomir Profirov: +359 888 844 277

Secretary: Simeon Gigov: +359 886 173 351